Unlock your Leadership.

Organisaties met sterk geëngageerde medewerkers behalen 2 maal het netto inkomen van organisaties waar het engagement lager ligt.

Bedrijven waar de werknemers het gevoel hebben dat ze zinvol bezig zijn zijn o.a. tot 22 % winstgevender zijn, 21 % productiever, hebben een 10% hogere klantentevredenheid , 48 % minder veiligheidsincidenten en 37 % minder uitval door ziekte.

De cruciale vraag is: Hoe verhoog ik het engagement van mijn mensen?
Maar 12% van de beroepsbevolking in België is geëngageerd. De perceptie die medewerkers van hun directe leidinggevende hebben, beïnvloedt voor 70% hun engagement. “People join organisations, but they leave managers”.
Leadership is het antwoord. Het Transformation en Performance model biedt een oplossing met blijvend effect door te werken op leadership van binnen naar buiten.

Klik op de ringen hieronder om meer te weten over elk onderdeel in het Transformation en Performance model:

NaturalLeadership_RoadToTransformationOK
NaturalLeadership_RoadToTransformationnew3hoover copyNaturalLeadership_RoadToTransformationnew2hoover copyNaturalLeadership_RoadToTransformationnew1hoover copy
 1. Persoonlijk Leiderschap

  De kern van leiderschap ligt bij jezelf. Leiderschap kan je enkel ontwikkelen door als mens te groeien. Meer...

  Een organisatie is succesvoller als het zijn medewerkers stimuleert tot het opnemen van persoonlijk leiderschap.

  Blijf je standvastig, gegrond en weloverwogen bij onzekerheid en stress?
  Breng jij de onderwerpen op tafel waar niemand over spreekt, maar die wel sterk leven?
  Komt wat je doet en de impact die je daar mee hebt, overeen met wat je wil bereiken?

  Hoe pak je het aan? Verder naar Stap 1 – Persoonlijk Leiderschap ›

 2. Leiderschap in relatie met de ander

  Als leidinggevende en als mens wil je waar je voor staat, kunnen neerzetten in een context. Meer...

  Uiteraard leven mensen niet in een vacuüm maar integreren zij met anderen.

  Kan je in een ongemakkelijke situatie blijven, bijvoorbeeld een kwade of teleurgestelde collega, zonder je af te sluiten of defensief te worden?
  Buig je kritiek en confrontatie om tot een opportuniteit?
  Verbind je je met de mensen in je omgeving zodat hun engagement groeit?

  Hoe pak je het aan? Verder naar Stap 2 – Leiderschap in relatie met de ander ›

 3. Organisatiecultuur

  Leidinggevenden en medewerkers zullen sneller bereid zijn tot persoonlijke groei als dit kan gebeuren in een organisatiecultuur die hun daarin erkent en ondersteunt.Meer...

  Is het collectieve belang belangrijker voor je dan je persoonlijk belang?
  Zijn in jouw organisatie waarden meer dan louter mooie woorden op een poster aan de muur?
  Weet jij wat je medewerkers echt over je denken? Met wat je wil bereiken?

  Hoe pak je het aan? Verder naar Stap 3 – Organisatiecultuur›

Resultaat: Transformatie & Performance

Het resultaat van werken aan Personal Leadership in een ondersteunende Organisatiecultuur uit zich in geëngageerde medewerkers die niet langer hun energie steken in het pleasen van hun baas, het te snel af zijn van hun rivalen voor die promotie, anderen de schuld geven, het verdedigen van silo’s, doen wat ze denken te moeten doen om een wit voetje te halen, politiek spelletjes, …

Dit brengt een ongekende transformatie te weeg in de organisatie met meetbaar resultaat.

 • Wil je dat mensen hun volledig potentieel aanspreken?
 • Wil je de samenwerking en het begrip in je organisatie exponentioneel doen stijgen?
 • Wil je toenemende groei en profit?
 • Wil je minder weerstand bij change?
 • Wil je zelfsturende teams?
 • Wil je meer menselijkheid in organisaties?
 • Wil je de intrinsieke motivatie van je medewerkers aanspreken?
 • Wil je mensen de extra mile laten gaan vanuit purpose?
 • Wil je mee zijn in de evolutie naar een nieuwe economisch denken?

Maak gebruik van het Transformation & Performance Model om zowel het leiderschap als de cultuur in je organisatie naar the next level te brengen.

Het Transformation en Performance model biedt een oplossing met blijvend effect door te werken op leadership van binnen naar buiten.

Wat levert het Transformation & Performance Model je op?

 • Het model geeft een duidelijke structuur om een transformatie in leiderschap en organisatiecultuur aan te gaan.
 • Transformatie is een lange termijn proces. Het model monitort de vooruitgang en houdt je op de juiste weg.
 • De kracht van de organisatie wordt gemultipliceerd doordat alle medewerkers in hun kracht staan, ipv alleen maar enkelen aan de top.
 • Doordat mensen hun volle potentieel aanspreken stijgt de creativiteit, het oplossend vermogen en het initiatief.
 • De organisatie gaat samenwerken als een geheel. Er zijn veel minder spanningen tussen afdelingen en binnen teams.
 • Medewerkers werken vanuit persoonlijke zingeving en interne standaards. Hierdoor hebben ze meer energie en verwachten ze meer van zichzelf.
 • Werken wordt niet langer aanzien als een noodzakelijk kwaad. Het is een levensdoel, een manier om te realiseren wat echt belangrijk is.
 • Zowel de organisatie als de teams ervaren meer rust en hebt geen last van interne conflicten.
 • Zowel persoonlijke performance als die van de teams en de organisatie verhogen.

Wat mijn klanten zeggen

I had the wonderful experience of being coached by Ann and it was truly one of the most challenging but enriching experiences of my life. She’s one of the most authentic persons I’ve ever met and I can only highly recommend her. In an incredibly empathic and passionate way she guides you; not around but right through your weak spots, leaving you not only a better manager but also a better person. She really connects and helps you find the questions and answers that really matter to you.

Geert Van DingenenChief Actuary AG Insurance

Methode

Succesvol leiderschap heeft niet in de eerste plaats te maken met wat je weet, integendeel, het gaat over wie je bent en hoe je over komt. Het gaat over moed, empathie en impact. Het gaat over risico’s durven nemen, focus en vertrouwen. Het gaat over het beste in mensen naar boven brengen. Dat leer je niet in boeken of in een oppervlakkige theoretische training.

De ware uitdaging van leiderschap is heel tastbaar: Als je terug op de werkvloer bent, uit het leslokaal, als de spots op jou gericht zijn tijdens een presentatie, in een meeting, tijdens een onderhandeling, in een gesprek met een medewerker,… als het er echt op aan komt, wat doe je dan?

De programma’s die ik aanbied gaan over bewust worden, zelf doen en ervaren. Het gaat enerzijds over het je eigen maken van nieuwe competenties. Zodanig dat je ze kan inzetten, instant, vanaf de eerste dag dat je terug op je werk bent. Anderzijds worden er fundamenten gelegd voor een bewustzijnsverschuiving. Ook binnen het bedrijf. Leidinggevenden en hun teams worden in beweging gezet. Dit zorgt voor blijvende veranderingen in organisaties en teams.

Focus ligt op

 • bewustwording en verandering in mindset van medewerkers en leidinggevenden
 • relaties tussen mensen: het is niet de organisatie die verandert, het zijn de mensen die veranderen
 • opbouwen van voldoende kritische massa binnen een organisatie ter ondersteuning van change
 • meetbaarheid en monitoring

Mijn programma’s zijn met elkaar verweven, maar kunnen ook apart gevolgd worden. Je kiest wat op dit moment het meest aan je behoeften tegemoet komt.

Back to Top