Inschrijven is momenteel niet mogelijk. Meld je hier aan voor de wachtlijst.

ONLINE PROGRAMMA

De kracht van Sensitieve leiders

De kracht van Sensitieve leiders

De wereld heeft nood aan leiders zoals jij!

Denk je wel eens dat je niet echt in het plaatje past? Voel je je soms niet gehoord of erkend? Doet wat je ziet in het bedrijfsleven je soms pijn. Vind je dat het anders kan? Heb je antennes die je haarscherp vertellen wat er speelt, lang voor iemand anders het doorheeft? Ben je op zoek naar meer innerlijke rust en moeiteloos leidinggeven? Veel kans dat jij een sensitief leider bent. Dit programma leert je omgaan met en leidinggeven vanuit je sensitieve kwaliteiten.

Sensitieve leidinggevenden zijn vaak plichtsbewust en hebben veel creatief en analytisch vermogen. Ze zijn zelfbewust, empathisch, verwerken heel veel informatie en verstaan de kunst om een situatie van verschillende kanten te bekijken. Ze voelen aan wat er onder de waterlijn speelt. Ze zijn vanuit hun hart bezig met wat goed is voor het team en de organisatie.

Ondanks het feit dat er een roep is naar gedeeld -, participatief -, dienstbaar -, coachend -, of hoe je het ook wil noemen, – leiderschap worden sensitieve leiders nog te weinig gehoord.

Een van de oorzaken daarvoor is dat sensitieve leiders het soms moeilijk vinden om hun kwaliteiten naar buiten te brengen.

Dat komt enerzijds door persoonlijke valkuilen. Zo zijn ze buitengewoon zelfkritisch en houden ze zich meer op de achtergrond, waardoor hun prestaties minder zichtbaar zijn. Doordat ze zo veel waarnemen, kunnen ze ook emotioneel overbelast geraken.

Anderzijds botsen ze vaak op een systeem dat nog te veel enkel vanuit het hoofd werkt en niet vanuit het hart. Nochtans heeft onze bedrijfswereld meer van deze ‘bijzondere’ mensen, die ook vanuit het hart werken, nodig. Wat gisteren nog werkte, werkt vandaag niet meer.

De wereld is volop bezig een transformatie te maken naar bewuster, intuïtiever, menselijker leiderschap. Dat is waar sensitieve mensen van nature goed in zijn.

In dit programma worden sensitieven versterkt, door aan de slag te gaan met hun persoonlijk leiderschap, zodat ze de beste versie van zichzelf kunnen zijn, er mee naar buiten komen en kunnen zorgen voor het nodige evenwicht en verandering in organisaties. Dat geeft niet alleen meer meer voldoening en zingeving voor de sensitieven, het zorgt ook voor fijnere en psychologisch gezondere werkplekken waar mensen in balans geëngageerd kunnen werken.

Deze training heeft mij op persoonlijk vlak en op werkgebied veel bijgebracht.

Het was voor mij één van de weinige trainingen/opleidingen waar ik echt mezelf kon zijn en mij ook op mijn gemak voelde.

De training heeft mij doen begrijpen dat ik als sensitief empatisch persoon

 veel kan bijdragen in een organisatie waar de output belangrijk is. 
Ik weet nu ook hoe ik dat kan doen.

Ann Van Essche

Teamhoofd Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal, Vlaamse overheid, Departement landbouw en visserij

Voor wie op zoek is naar leiderschap vanuit zijn eigen voelen en zijn, is dit een echte aanrader!

Ann heeft een bijzondere aandacht voor wat er gezegd wordt door de deelnemers. Verschillende keren heb ik gedacht, amai knap hoe je daar op inspeelt door extra kader te geven of een tip vanuit je eigen ervaring. Ann is ook heel goed in het benoemen van wat ze dan zelf voelt en dat werkt heel verbindend. Ze straalt veel rust en openheid uit. Je leert enorm veel kleine toe te passen dingetjes waar je direct mee aan de slag kan.

Lien De Vos

Vormingscoördinator bij Vooruit met Vorming! | Partner van ACV Voeding en Diensten

Claim je sensitieve leiderschap

Voor wie is dit programma?

Voor leiders die het anders willen. Voor leiders die net door hun sensitieve kwaliteiten het verschil willen maken in organisaties.

Sensitieven kunnen hoogsensitieven, hoogbegaafden en introverten zijn, maar het kunnen ook die mensen zijn die hun hart meer willen laten spreken op het werk. Het kunnen leidinggevenden zijn die hun sensitieve kant meer willen ontwikkelen.

Het zijn de leiders die goede ideeën hebben, maar zich niet altijd gehoord of erkend voelen, net omdat hun insteek anders is dan wat er tot nu toe altijd geweest is.

Dit programma is voor wie zich herkent in de rol van sensitieve krijger of wijze adviseur.

Voor leiders die met hun sensitieve eigenschappen een tegengewicht willen bieden en meer warmte, menselijkheid en echtheid in organisaties willen brengen.

Inhoud 

Wat leer je in dit programma?

Het programma geeft je de kennis die je nodig hebt om jezelf beter te begrijpen. Je ontwikkelt een gebruiksaanwijzing om jezelf te versterken in je werk, zodat je autonomer kan werken.

Je leert jezelf reguleren, waardoor je impactvoller handelt. Als je de groepsmodule volgt ontdek je door het samenzijn met gelijkgestemden  dat je er niet alleen voor staat. Juist met jouw sensitiviteit kun je van betekenis zijn. Je leert wat er voor jou nodig is om tot je recht te komen.

Je leert je leiderschapsrol opnemen vanuit je sensitieve kern waardoor je meer zelfvertrouwen, zingeving, vreugde en rust zal ervaren.

Je krijgt zwart op wit waarom organisaties nood hebben aan sensitieve kwaliteiten. Het zal je duidelijk worden dat het net de sensitieve leiders zijn die het verschil kunnen maken nu.

In dit programma gaan we niet in op de basiskennis over hoogsensitiviteit of hoogbegaafdheid en hoe er mee om te gaan. Daar zijn specifieke opleidingen voor. De kracht van de sensitieve leider focust op hoe sensitieve eigenschappen inzetten om meer hart in organisaties te krijgen. Je hoeft je daarvoor niet te herkennen in labels als hoogsensitiviteit of hoogbegaafdheid, wel in de zin om meer menselijkheid in bedrijven te brengen.

Introductie

In de introductiemodule krijg je een algemeen kader:

 • Waar loop je tegen aan bij de evolutie van hiërarchisch naar gedeeld leiderschap.
 • Hoe helpt persoonlijk leiderschap jou om in de storm van de veelheid van de dingen te blijven staan.
 • Hoe kunnen sensitieve leidinggevenden het verschil maken.

De 4 dimensies van persoonlijk leiderschap vormen de rode draad doorheen het programma. Aan elke dimensie zal een volledige module gewijd worden. In elke module werk je met je eigen persoonlijke situaties waar je meer vat op wil krijgen.

Module 1

In de eerste module zoomen we in op de fysieke dimensie, je lichaamsbewustzijn.

Alles vertrekt vanuit het lichaam. In onze westerse maatschappij zijn we heel erg gefocust op het hoofd. Door enkel met je hoofd leiding te geven, is het vaak heel moeilijk om andere mensen mee te krijgen.

Beslissingen worden nu eenmaal niet alleen met het hoofd gemaakt. Er is ook nog die andere factor, het hart: empathie, emoties, samenwerking, vertrouwen, vertragen. Ons lichaam geeft ons op het vlak van het hart vaak veel accuratere informatie.

Lichaamsbewustzijn is de dag van vandaag geen overbodige luxe meer. De fysieke module is de module bij uitstek om je sensitieve eigenschappen te leren kennen of er beter mee te leren werken.

 • Je leert hoe de fysieke dimensie in contact staat met goed leiderschap
 • Je leert je lichaamsbewustzijn ontwikkelen
 • Je leert echt kunnen luisteren, zonder dat je gedachten naar ergens anders gaan
 • Je leert hoe je kan omgaan met een teveel aan prikkels
 • Je leert een methode om situaties waar je in vastgereden bent, terug open te trekken.
 • Je leert een eerste manier om je innerlijke wijsheid te raadplegen en contact te maken met het grotere geheel
 • Je leert wat jouw groeipotentieel nog is in deze dimensie

Module 2

In de tweede module zoomen we in op de emotionele dimensie.

Vaak weten we niet echt in welke emotionele gemoedstoestand we zitten. We gaan maar door en voelen misschien wel vaag iets op de achtergrond, maar we besteden daar geen aandacht aan. Onze emoties blijven sluimeren tot ze plots geactiveerd worden door iets dat gebeurt op de werkvloer.

Het kan zijn dat je boos wordt. Het kan ook zijn dat je je terugtrekt. Het kan zijn dat je minder geduld hebt met iemand. Het kan zijn dat je dingen veel erger inschat dan ze in werkelijkheid zijn. Het kan zijn dat je moedeloos wordt en het bos door de bomen niet meer ziet. Bij plotse activatie is je emotionele reactie op een situatie is niet evenredig met wat er werkelijk gebeurt.

Net omdat ze gevoeliger zijn is emotionele zelfregulatie voor sensitieve leiders een basisonderdeel in hun survival kit.

Door aan emotionele zelfregulatie te doen:

 • kan je ongewenste emotionele reacties vermijden
 • kan je jezelf resetten waardoor je niet meegezogen wordt in een emotionele tunnel
 • blijf je toegang hebben tot je volle potentieel ook al zit je in een emotioneel beladen situatie

Als leider wordt er van je verwacht dat je aan emotionele zelfregulatie kan doen.

 • Je leert hoe de emotionele dimensie in contact staat met goed leiderschap
 • Je leert hoe je aan emotionele zelfregulering kan doen
 • Je leert je afstand kan nemen van emoties
 • Je leert hoe je niet meer overspoeld wordt door emoties van anderen
 • Je leert jezelf reguleren zodat je helder je punt maken zonder agressie of vaagheid
 • Je leert omgaan met kritiek zonder het persoonlijk op te vatten
 • Je leert wat jouw groeipotentieel nog is in deze dimensie

Module 3

In de derde module zoomen we in op de mentale dimensie.

Een prachtige kwaliteit van goede leiders is dat ze aan zelfreflectie doen. Als er iets misloopt, gaan ze in de eerste plaats nagaan wat ze zelf anders hadden kunnen doen.

Ze leggen de verantwoordelijkheid bij zichzelf. Als je daar als sensitieve leider te ver in doorgaat, kan dat ook destructief werken. Mensen die veel aan introspectie doen hebben meer kans om vast te lopen in dezelfde negatieve gedachtenpatronen. Ze herkauwen. Sensitieve leiders worden daardoor nogal eens geplaagd door gedachten van onzekerheid, twijfel aan zichzelf, twijfel aan hun eigen kunnen.

Door aan mentale zelfregulatie te doen:

 • Vermijd je dat negatieve gedachten controle over jou hebben
 • Kan je versterkende gedachten inzetten die je helpen dat gedrag te laten zien dat je wil laten zien
 • Kan je de juiste verantwoordelijkheid bij jezelf en de ander leggen

Je leert:

 • Hoe de mentale dimensie in contact staat met goed leiderschap
 • Hoe je de controle houdt over je gedachten
 • Versterkende gedachten inzetten
 • Voorkomen dat er op jouw rode knoppen wordt geduwd
 • Hoe je kan omgaan met intense verwerking (uitvoerig nadenken over alles wat binnenkomt bijvoorbeeld: rechtvaardigheidsgevoel, faalangst, perfectionisme, het nemen van beslissingen, alles goed willen doen, …)
 • Wat jouw groeipotentieel nog is in deze dimensie

Module 4

In de vierde module zoomen we in op de spirituele dimensie.

In de module van de spirituele dimensie gaan we op zoek naar wat jou drijft als leider. Waar sta je voor? Wat heb je in de wereld te brengen? Wat is jouw ultieme missie?

Aan de hand van een aantal vragen lichten we stapje per stapje een tipje van de sluier. Het zicht krijgen op wat je missie is, is een innerlijk proces. Het vraagt naar binnen gaan en zelfonderzoek. Het vraagt tijd en reflectie.

Sensitieve leiders die bewust zijn, hebben een sterk innerlijk kompas. Ze hebben dat nodig om hun weg te vinden in het kluwen van informatie dat hen elke dag bereikt via hun sterke voelsprieten. Het helpt hen om koers te houden op wat ze in organisaties te doen hebben. Door hun focus op hun missie te houden, kunnen ze het verschil maken.

 • Je leert hoe de spirituele dimensie in contact staat met goed leiderschap
 • Je leert hoe jouw leiderschapsreis er uit ziet en wat de impact daarvan is op jouw manier van leidinggeven
 • Je krijgt een heldere focus over wie je bent als leider, waar jouw kracht zit en waar je inspiratie haalt om jouw team naar een volgend level te brengen.
 • Je formuleert een antwoord op de vraag wie ben ik en welke bijdrage heb ik te leveren? Wat is zingevend voor mij?
 • Je leert met gemak en energie je bijdrage leveren aan wat voor jou belangrijk is
 • Wat jouw groeipotentieel nog is in deze dimensie

Module 5

Doorheen het programma werk je aan een leadership challenge: iets dat je wil aanpakken in jouw team of organisatie. Via de leadership challenge kan wat in het programma geleerd wordt dadelijk omgezet worden in de praktijk.

In de laatste module presenteert elke deelnemer de evolutie van zijn leadership challenge. Je krijgt en geeft feedback op elkaars challenges.

In vorige trajecten gaven de deelnemers aan dat het brengen van je leadership challenge ervoor zorgt dat je ook echt de koe bij de horens vat. Je zet wat je geleerd hebt om in de praktijk. Je inspanning wordt beloond enerzijds door de resultaten die je boekt op je werk, anderzijds krijg je waardevolle feedback en inzichten van andere deelnemers die dezelfde weg als jou bewandeld hebben.

Kunnen uitwisselen en kunnen ervaren dat je niet alleen staat met je challenges, dat er andere leidinggevenden zijn die net hetzelfde meemaken als jij en leren wat hun best practices zijn is erg verrijkend.

Nota: Deze module is alleen voor het groepstraject.

Deelnemers aan het woord

Deze opleiding passeerde in mijn mailbox net op het moment dat ik het professioneel moeilijk had. Ik beschouwde het volgen van de opleiding als een soort coaching om aan de hand van de aangereikte kaders zelf een aantal stappen te zetten. En dat is me gelukt.

De kaders die aangereikt werden, waren voor mij niet allemaal nieuw, maar ze kwamen wel op een moment dat ik er meer dan ooit klaar voor was om ze te ‘ontvangen’ en echt te integreren in mijn dagelijks werk èn leven.

Voor mij is dit geen ‘opleiding’ maar een traject, waar je heel bewust in moet gaan om het maximale eruit te halen. Ann stimuleert met de verschillende kaders en oefeningen op een heel fijne en toegankelijke manier de zelfreflectie en weet in no time een veilige omgeving te creëren, zowel op individueel als op groepsniveau.
Straf ook hoe ze dit volledig remote heeft opgezet en gerealiseerd. Ik zou deze opleiding aan heel veel mensen willen aanraden, op het juiste moment in hun leven of carrière.

MIREILLE COUDRON

CHIEF PEOPLE OFFICER, MEDIAGENIX

Het voelde absoluut niet aan als een opleiding, eerder als een fijne en ontspannende samenkomst. Toch realiseer je je achteraf dat je enorm veel opgestoken hebt en het dus toch een opleiding is. Ik vond het een hele fijne en unieke ervaring met een zeer goede en ervaren trainer.

JOKE VANLANGENAEKER

DIENSTHOOFD JURIDISCH BELEID EN GEGEVENSBESCHERMING, ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG A.V.

Duidelijke spiegel voor jezelf om in wijsheid, kracht en liefde te groeien.
INGRID CLYNHENS

DIRECTEUR, STEDELIJKE BASISSCHOOL AAN DE STROOM

Je krijgt inzicht in je functioneren, reactiepatronen en energiegevers/vreters. Herkenning en erkenning zijn de grootste troeven van deze opleiding.
VÉRONIQUE VAN HEES

COACH - BEMIDDELAAR, VDAB

Door de sessies ben ik erin geslaagd om terug meer lichtheid in mijn leven te brengen. Ook heb ik meer zicht op het geheel.
Ik doorzie beter het systeem en waar ik verandering kan brengen. Het is minder “ik” die alles in gang moet zetten. Kijken naar wat de dynamieken zijn en daarop inspelen, is slimmer dan alles zelf te willen doen. Het heeft me meer rust en vertrouwen in mezelf gegeven en ook de moed om dingen aan te pakken.

PROF. DR. IR. ARCH. GRIET VERBEECK

SUSTAINABILITY COORDINATOR, HASSELT UNIVERSITY

Gratis E-book: De kracht van Sensitieve leiders

Denk je wel eens dat je niet echt in het plaatje past? Heb je antennes die je haarscherp vertellen wat er speelt, lang voor iemand anders het doorheeft?

Veel kans dat jij een sensitief leider bent. Dit e-book leert je hoe je juist dankzij je sensitiviteit organisaties en teams tot de beste resultaten kan brengen, zodat je helemaal tot je recht gaat komen en grote impact zal hebben op de mensen om je heen.

Inschrijven

Individueel programma

Je kan dit programma individueel volgen.

Na je inschrijving krijg je meteen toegang tot het programma. Je krijgt een uitgebreid werkboek dat aangevuld wordt met video’s, audio en oefeningen.

Je hebt ook recht op 2 individuele (online) coachingsessies van 1u. Tijdens de coachingsessies bespreken we 1 op 1 jouw specifieke vragen of situaties uit je werkcontext. We bepalen samen wanneer we de sessies inplannen. Je kan de 2 uur apart of samen opnemen, online of bij mij in de praktijk.

Je behoudt 6 maanden toegang tot het online programma.

Stuur me een mailtje. Ik bespreek graag met je of dit programma passend voor jou is.

Groepsprogramma

Inschrijvingen voor het groepsprogramma zijn afgesloten.

Meld je hieronder aan voor de wachtlijst om als eerste te weten te komen wanneer nieuwe data bekend gemaakt worden.

Nog vragen? Contacteer me!