De 3 troeven van sensitieve leiders bij thuiswerk

Nu we met zijn allen remote werken, beseffen we nog beter hoe belangrijk verbinding wel is. En laat dat nu net het talent zijn van sensitieve collega’s: verbinding maken. De drie belangrijkste moeilijkheden van remote werken, gekoppeld aan de aanpak van de sensitieve leider.

Moeilijkheid 1: geen informeel overleg

Thuiswerk beperkt het aantal informele momenten tot nul. Dingen die we normaal aan het koffieapparaat konden regelen, vragen nu veel meer om een formele aanpak. Er moet een meeting belegd worden, en daar moet een onderwerp voor ingegeven worden. Daardoor laten sommige mensen de dingen  soms liever op hun beloop. Ze willen er geen issue van maken. Helaas worden sommige kleine probleempjes hierdoor echter groter dan ze zouden moeten zijn.

De aanpak van de sensitieve leider: regelmatige, gestructureerde check-ins

Doordat sensitieven zichzelf meer in vraag stellen, vragen ze zich ook sneller af een virtuele meeting of call wel goed verlopen is, en speuren ze naar verbeterpunten. Via informeel individueel overleg en door teamgesprekken te faciliteren, brengen ze de behoeftes binnen het team naar de oppervlakte. Ze verschuilen zich bovendien niet achter het operationele, maar begrijpen dat ook het menselijke tijd en aandacht moet krijgen. Dat verkleint de kans dat potentieel ontvlambare zaken vooruitgeschoven worden. Goed om weten: sensitieve leiders capteren beter dan anderen de lichaamstaal van hun collega. Ook virtueel!

Moeilijkheid 2: geen of beperkte toegang tot bepaalde informatie

Op afstand kom je soms minder makkelijk aan informatie dan wanneer je even bij een collega langs kan lopen. Daardoor kan het onmogelijk lijken om antwoord te krijgen op een soms eenvoudige vraag. Uit onderzoek blijkt dat we  minder begrip hebben als we niet goed weten wat er bij een collega speelt, en daardoor ook minder bereid zijn te helpen. Weet je daarentegen bijvoorbeeld dat een collega een lastige dag heeft, dan neem je minder snel aanstoot aan een nogal onbeleefde of directe mail.

De aanpak van de sensitieve leider: proactief op zoek gaan naar knelpunten

Een sensitieve teamleider stelt slimme vragen, en probeert zo zicht te krijgen op wat er speelt onder de waterlijn. Welk slecht nieuws denkt een teamlid bijvoorbeeld dat de leider niet wil horen? Wat heeft het team gemist tijdens de laatste virtuele meeting? Door dat soort vragen te stellen, creëert een sensitieve leider ruimte om over de uitdagingen te praten. Teamleden worden gemotiveerd om hun mening te geven, waardoor de leider uiteindelijk beter geïnformeerd is. Ook over de intermenselijke zaken die spelen. Zo komt een sensitieve leider al snel te weten of er iets gaande is tussen twee teamleden op het vlak van informatie delen, en kan er waar nodig bemiddeld worden.

Moeilijkheid 3: sociale isolatie

Eenzaamheid is één van de meest gehoorde klachten bij permanent thuiswerk. Op korte termijn missen vooral de extraverte collega’s de interactie op kantoor, op lange termijn kunnen alle medewerkers zich minder betrokken of geëngageerd voelen.

De aanpak van de sensitieve leider: ruimte geven om initiatief te nemen

Een sensitieve leider heeft oog voor de teamdynamiek en maakt die bespreekbaar. Wie komt er niet aan bod? Wie krijgt geen erkenning? Neemt iedereen de juiste rol op? Zijn er dominante coalities? Wat krijgt er steeds voorrang? Ten koste van wie? En wat vinden de teamleden van de aanpak van hun leider? Alleen al door de vraag te stellen voelen de teamleden zich meer betrokken. Doordat het team bovendien gewend is dat hun leidinggevende vaak feedback vraagt, zullen ze die ook makkelijker geven. Ze weten dat hun leider ruimte geeft om te experimenteren en initiatief te nemen. Een sensitieve leider kijkt er bovendien op toe dat er effectief iets gedaan wordt met de ideeën. Dat vergroot het engagement van het team én zorgt ervoor dat ze in de toekomst nog meer geneigd zijn om met verbetervoorstellen te komen, ook van thuis uit.

Wil je weten hoe je je sensitief leiderschap goed inzet? Download het gratis e-book “De kracht van Sensitieve Leiders” waarin je 8 stappen krijgt om je sensitief leiderschapspotentieel waar te maken.

Ann Baeke - Natural Leadership

Jaartraject sensitive leadership community

Leadership Magic voor sensitief intelligente pioniers!

Ann Baeke - Natural Leadership

Online programma 'De kracht van sensitieve leiders'

Leadership Awareness voor sensitief intelligente exoten!

Ann Baeke - Natural Leadership

Keynotes

Op zoek naar een boeiende spreker? Ontdek hieronder meer over de keynotes:

0 reacties

Een reactie versturen