9 tips om je beter in je vel te voelen op het werk als hsp

Wat als je zelf hsp’er bent, hoe kan je er dan voor zorgen dat je je goed voelt op het werk? In deel 2 van mijn boek ‘sensitieve intelligentie‘ heb ik een aantal principes toegelicht, die ik hierna vertaal naar kant-en-klare tips, klaar voor gebruik.

Leer je grenzen afbakenen en wees je bewust van wat je wilt

Leer om minder perfectionistisch te zijn, vaker nee te zeggen en je eigen grenzen aan te voelen.

Zinnetjes die je kan gebruiken om makkelijker nee te zeggen:

→ Wat een goed idee, maar mijn antwoord is nee.

→ Het spijt me. Ik ga nee zeggen.

→ Sorry, maar dat is niet iets voor mij.

→ Ik zie dat helaas niet zo zitten.

→ Ik wil je graag helpen, maar vind dat niet zo leuk om te doen.

→ Ik denk er graag eerst even over na. Als je me niet meer hoort, is dat een teken dat ik het niet zie zitten.

→ Lief dat je het vraagt, maar het is niets voor mij op dit moment.

Hou je aan de feiten

Veel hooggevoelige mensen hebben zoveel inlevingsvermogen dat ze bijna gaan denken in iemand anders zijn plaats en dingen gaan invullen voor die ander. Toets je ideeën die je over een situatie of persoon hebt dus af.

Kies je job zorgvuldig

Ga niet voor werk onder je niveau of voor een baan waarbij je je talenten niet kan inzetten. Kies ook een job die bij je waarden past. Hsp’ers neigen naar jobs waarin ze een maatschappelijk belang kunnen dienen. Is dat er niet, dan kunnen ze snel last krijgen van stress die ze niet kunnen relativeren.

Maak jezelf zichtbaarder op de werkvloer

Wees assertiever en je laat je positief uit over de dingen die je hebt gerealiseerd.

Vraag om wat je nodig hebt

Het is niet nodig om je baas te vertellen dat je hoogsensitief bent. Het volstaat om aan te geven wat je behoeften zijn. Als je team al wat verder staat op het vlak van openheid, als er werk van gemaakt wordt om in het team meer openheid te creëren en je voelt dat er voor jou voldoende vertrouwen is, dan kan je een stap verder gaan.

Herhaal je vraag om wat je nodig hebt

Verwacht niet dat er dadelijk rekening mee gehouden wordt als je je behoeften hebt aangegeven.

Mensen hebben bepaalde gewoontes, en je kan niet verwachten dat ze die meteen achterwege laten. Algemeen genomen moet je ervan uitgaan dat degene die verandering wil (jij dus als hsp’er) het initiatief moet nemen. Doordat je je behoeften hebt aangegeven, zullen de anderen begrijpen waarom je iets doet. Sta er ook even bij stil hoe moeilijk het voor jou al is om te doen wat binnen je controle ligt. Dan begrijp je dat het voor de anderen nog moeilijker is, zij ervaren namelijk geen probleem.

Grijp vriendelijk in ten aanzien van collega’s

Als je het vervelend vindt dat mensen staan te praten bij je bureau, verwacht dan niet dat anderen dat niet meer zullen doen als jij je behoefte daarover ooit een keer hebt aangegeven. Voor hen is dat normaal gedrag. Zij hebben niet door dat het jou stoort, zelfs niet als je het al hebt aangekaart.

Op het moment dat jij je niet kan concentreren omdat zij aan je bureau staan, is het beter om een rustige ruimte op te zoeken, een koptelefoon op te zetten of met je leidinggevende de mogelijkheden van thuiswerk te bespreken

Baas over je planning

Je kan je dag zo plannen dat je de zaken die concentratie vereisen, kan doen op momenten dat het rustiger is. Als je nog over de zeldzame luxe beschikt om alleen of met twee in een bureau te zitten, kan je ook af en toe je deur dicht doen en een papiertje met ‘concentratietijd’ ophangen.

Zorg voor jezelf. Versterk jezelf

Vaak kaarten hsp’ers na lang wikken en wegen hun behoefte aan, verwachten ze dat de ander zijn gedrag verandert, stellen ze vast dat het niet gebeurt, en zien ze daardoor nogmaals bevestigd dat er met hen toch geen rekening gehouden wordt. Dat is koren op de molen van slachtofferschap: ‘Ze houden geen rekening met mij, ze denken enkel aan zichzelf, ze zouden eens moeten ervaren hoe het is om zo gevoelig te zijn.’ Het zou fijn zijn als dat kon, maar helaas kan dat niet.

Anderen hebben een andere persoonlijkheid, met andere kwaliteiten. Net zoals het voor jou als hsp’er niet gezond is om je te gedragen alsof je niet hoogsensitief bent, is het voor anderen ook niet gezond en haalbaar om zich continu de vraag te stellen welke impact hun gedrag op jou heeft. Dat zit niet in hun DNA, wel in dat van jou.

Als je wil dat anderen met jou rekening houden, moet je in de eerste plaats met jezelf rekening houden. En als hsp’er heb je te leren om voor jezelf op te komen. Je sensitiviteit is een geweldige plus voor een team, op voorwaarde dat je die leert inzetten op een gezonde manier ten voordele van het team. Dat is je natuurlijke gave. De beste manier om dat te leren, is door voor jezelf te leren opkomen zonder dat je de ander veroordeelt. Vaak hebben we echter nogal wat programma’s in ons hoofd zitten die ons ervan weerhouden om op te komen voor onszelf. ‘Ik wil geen lastpost zijn, ik wil niet opvallen, ik moet daar maar tegen kunnen, dan gaan ze mij helemaal belachelijk vinden, ik wil mijn baas of collega’s daar niet mee lastig vallen…’ We krijgen al een knoop in onze buik als we er nog maar aan denken. Als we heel eerlijk zijn, is het vaak makkelijker om niets te doen, te zuchten en inwendig kwaad te zijn op de anderen, dan zelf initiatief te nemen. Zelf actie nemen, vraagt emotionele moed. Het is makkelijker om de schuld bij de ander of bij onze niet-gevoelige omgeving te leggen.

Als jij jezelf geen koptelefoon of thuiswerk gunt, wie zal het dan wel doen? Vermijd de valkuil om te verwachten dat de ander het wel voor je zal oplossen. Misschien zou je graag willen dat je baas de anderen op het matje roept, of dat er initiatief genomen wordt door hr om jullie organisatie hsp-vriendelijker te maken. Heel soms gebeurt dat, maar in de meeste gevallen niet. Helaas moet je het doen met de context waarin je leeft. Die kan je niet zo snel veranderen. De enige manier om een shift in de cultuur van onze omgeving teweeg te brengen, is door onszelf en onze behoeften te laten zien. Onze niet-gevoelige context daagt je uit om weerbaarder te worden, zonder daarbij je sensitiviteit te verliezen of je eigenheid te verloochenen. Door onze ballast op te ruimen, komen we bij onze zuivere vorm. Gevoeligheid, dienstbaarheid, creativiteit, samenhorigheid, bedachtzaamheid: de toekomstige leiderschapscapaciteiten. Verlies dat niet uit het oog.

PS: De nieuwe editie van de gesmaakte online training “De Kracht van de Sensitieve leider” komt uit in het voorjaar. Volledig aangevuld met inzichten die ik opdeed tijdens het schrijven van mijn nieuwe boek ‘sensitieve intelligentie’. Om het programma zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij jullie wensen, blijf ik het verfijnen op basis van jullie input. Wil je me daar bij helpen? Ik zou het heel fijn vinden als je de korte survey (1 vraag) beantwoordt. De survey vind je via deze link: https://naturalleadership.be/s…

Ann Baeke - Natural Leadership

Jaartraject sensitive leadership community

Leadership Magic voor sensitief intelligente pioniers!

Ann Baeke - Natural Leadership

Online programma 'De kracht van sensitieve leiders'

Leadership Awareness voor sensitief intelligente exoten!

Ann Baeke - Natural Leadership

Keynotes

Op zoek naar een boeiende spreker? Ontdek hieronder meer over de keynotes:

0 reacties