Verhoogt zelfbewustzijn je impact als leider of net niet?

Wat zelfbewustzijn werkelijk is en hoe we het kunnen stimuleren

Werken aan een hoger zelfbewustzijn leidt niet altijd tot betere resultaten …

Onderzoek toont aan dat als we onszelf beter kennen, we zelfzekerder en creatiever zijn. We maken gezondere beslissingen, bouwen sterkere relaties en communiceren effectiever.  We zijn effectievere leiders met een hogere werknemerstevredenheid. Nochthans leidt werken aan een hoger zelfbewustzijn niet altijd tot betere resultaten.

Uit onderzoek van Tasha Eurich blijkt dat de technieken die leiders toepassen om zelfbewuster te worden niet altijd de juiste zijn. Zo kan introspectie, als je het verkeerd aanpakt, leiden tot een negatief zelfbeeld. Leren uit ervaring kan ook omgekeerd werken. Net als macht kan het leiden tot zelfoverschatting en op die manier zelfbewustzijn blokkeren.

In deze blog meer uitleg over wat zelfbewustzijn is en hoe macht en ervaring zelfbewustzijn blokkeren. In mijn volgende blog lees je meer over hoe introspectie, paradoxaal genoeg, niet altijd je zelfbewustzijn verbetert.

#1: Er zijn twee soorten zelfbewustzijn: intern zelfbewustzijn en extern zelfbewustzijn

  • Intern zelfbewustzijn: hoe bewust zijn we ons van onze eigen waarden, passies, aspiraties, passen in de omgeving, reacties (incl. gedachten, gevoelens, gedragingen, sterktes en zwaktes) en onze impact op anderen. Intern zelfbewustzijn is gelinkt met een grotere job- en relatie-voldoening, welzijnsgevoel en persoonlijke en sociale controle.
  • Extern zelfbewustzijn: begrijpen hoe andere mensen ons zien op vlak van de hierboven genoemde factoren. Het onderzoek toont aan dat mensen die weten hoe anderen hen zien, empathischer zijn en zich makkelijker kunnen verplaatsen in het perspectief van de andere. Van leiders die zich kunnen zien zoals hun medewerkers hen zien, rapporteren de medewerkers dat ze vaak een goede relatie met hun baas hebben, zich tevreden voelen en hun baas als meer effectief zien.

Dit geeft 4 bewustzijn architypes: Introspecter, Bewust, Zoeker, Pleaser
Hoe goed ken je jezelf en hoe goed weet je hoe anderen je zien?

Bron: Dr Tasha Eurich uit HBR.ORG

Ondanks het feit dat veel mensen denken dat ze zelfbewust zijn, is zelfbewustzijn een heel zeldzame kwaliteit. Maar10%-15% van de onderzochte mensen voldoen aan de criteria.

#2: Ervaring en macht blokkeren zelfbewustzijn

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, leren we niet altijd uit ervaring. Ervaring helpt niet om onszelf een spiegel voor te houden. Het helpt ons niet om uit vaste patronen te stappen of bewust op zoek te gaan naar tegengesteld bewijs.
Ervaring kan de aanleiding zijn tot een vals zekerheidsgevoel over onze prestaties. Het kan ons ook ons niveau van zelfbewustzijn te hoog doen inschatten.

Ook macht kan ons zelfbewustzijn tegen werken. Hoe meer macht een leider heeft, hoe meer kans er bestaat dat hij zijn mogelijkheden overschat. Een studie van meer dan 3600 leiders, toonde aan dat hoger management zijn kwaliteiten ten opzichte van middenmanagement significant meer te hoog inschatte. (in vergelijking met de perceptie van anderen)

Er zijn 3 verklaringen voor dit fenomeen:

  • Door hun level in de organisatie hebben senior leiders minder mensen boven hen in de organisatie die hen feedback geven.
  • Hoe meer macht een leider heeft, hoe minder mensen geneigd zullen zijn om feedback te geven. Ze vrezen dat dat hun eigen carriere zal schaden.
  • Als iemands macht groeit, daalt zijn bereidheid om te luisteren vaak. Ofwel omdat ze denken dat ze meer weten dan hun medewerkers ofwel omdat ze weten dat het zoeken naar feedback een kostprijs met zich zal meebrengen.

De oplossing:

De meest succesvolle leiders, gaan dit fenomeen tegen door actief kritische feedback op te zoeken. (van hun bazen, peers, medewerkers, hun board, …). Hierdoor worden ze zelfbewuster en worden ze als meer effectief aanzien door anderen.
Sommige leiders omringen zich door mensen die het goed met hen voor hebben en bereid zijn om de waarheid te vertellen. Op die manier verzekeren ze ook dat ze niet overreageren of zichzelf overcorrigeren omwille van de mening van één persoon. Ze checken moeilijke of verrassende feedback met een groep vertrouwelingen.

In mijn volgende blog lees je meer over hoe introspectie, paradoxaal genoeg, niet altijd je zelfbewustzijn verbetert. 

Bron: HBR What Self-Awareness Really Is (and How to Cultivate It) by Tasha Eurich JANUARY 04, 2018

Blijf trouw aan jezelf en zet een nieuw leiderschapsvoorbeeld neer

Ontdek wat belangrijk is voor jou en volg het met heel je hart. Neem actie en zet door. Zodat je de persoon wordt die je het liefst wil zijn en de dingen kan doen die je het liefst wil doen. Als je blijvende ondersteuning wil om dit te realiseren, overweeg dan individuele – of teamcoaching.  Zo stel je jezelf en/of je team verantwoordelijk en boek je vooruitgang in die zaken die jij het meest waardevol vindt. Wil je dat ik vrijblijvend contact met je opneem om van gedachten te wisselen over team – of individuele coaching? Laat het me weten.

Dankbaar dat ik dit met je heb gedeeld!

Leef vanuit je hart,

Ann.

www.naturalleadership.be

PS: Als je wil evolueren naar een engagementscultuur is het opnemen van je persoonlijk leiderschap de eerste stap. Wil je weten hoe ver jij staat in je persoonlijk leiderschap?
Doe de gratis ZELF TEST!

Rust, drive en zingeving realiseren voor jezelf én je team?

Leider Zonder Masker 30 augustus 2018. Ontdek hier.

Slechts 2 maal per jaar organiseer ik een open training. Wil je mijn aanpak leren kennen? Kom proeven! Je haalt er voor jezelf veel uit op vlak van persoonlijk leiderschap en kan tegelijkertijd checken of je er verder mee wil in je organisatie.

Ik werk met iedere deelnemer rond zijn persoonlijke werkgerelateerde case en laat hen van daar uit voeling krijgen met waar ze als leidinggevende/medewerker willen voor staan en hoe ze hun stress niveau kunnen managen. We passen de methoden uit “Leider Zonder Masker” toe.

 

Meer lezen?
Leider Zonder Masker

Dit boek is een onderbouwd en duurzaam antwoord op de uitdaging waarvoor bedrijven en leiders staan. Een echt ‘doeboek’ dat uitnodigt tot zelfreflectie en uitdaagt om aan jezelf te werken als leider.” Wouter Torfs – CEO Schoenen Torfs

Enkele van mijn klanten

 

Road to Transformation met Wouter Torfs en Ann Baeke @SchoenenTorfs

Road to Transformation met Wouter Torfs @SchoenenTorfs
Klik hier of op de film voor inspiratie en testimonals.

Share

Tweet

Forward

Share

Ann Baeke - Natural Leadership

Jaartraject sensitive leadership community

Leadership Magic voor sensitief intelligente pioniers!

Ann Baeke - Natural Leadership

Online programma 'De kracht van sensitieve leiders'

Leadership Awareness voor sensitief intelligente exoten!

Ann Baeke - Natural Leadership

Keynotes

Op zoek naar een boeiende spreker? Ontdek hieronder meer over de keynotes:

0 reacties

Een reactie versturen