Online Programma’s

Online Programma

De kracht van Sensitieve leiders

Leiderschap heeft alles te maken met het tot uiting laten komen van menselijke mogelijkheden. Een van de kernvereisten voor goed leiderschap is het vermogen de mensen in de groep te inspireren: hen te raken en aan te moedigen, hen bij het werk te betrekken en hen te helpen geconcentreerd en gericht te werk te gaan om alles wat ze in huis hebben ten volle te benutten.

De sleutel tot het vermogen om anderen te inspireren ligt in het vermogen anderen duidelijk te maken dat ze er toe doen, dat je er in gelooft dat ze iets belangrijks hebben bij te dragen. Het vertrouwen dat je in anderen hebt, zal in zekere mate meebepalend zijn voor het vertrouwen dat die anderen in zichzelf hebben. Het vertrekt vanuit het vertouwen dat je in jezelf hebt. Als leider moet je kunnen blijven staan in lastige situaties. Dat lukt enkel als je in de eerste plaats aan jezelf kan leiding geven.

Ann Baeke - Natural Leadership - Online Programma De kracht van Sensitieve leiders
Ann Baeke - Natural Leadership - Insights Discovery

Insights Discovery®

Personal & Team Effectiveness

Insights Discovery is een krachtige tool voor meer inzicht in jezelf en in anderen. Deze inzichten zijn van essentieel belang om beter samen te werken, krachtiger in je leiderschap te staan en meer te halen uit de interactie met anderen.

Je kan de training inzetten voor je persoonlijke efficiëntie of voor je team efficiëntie.