Heeft jouw team het gevoel dat je ze vertrouwt? 8 vragen voor managers.

Op het einde van de test word je gevraagd je gegevens in te vullen, zodat de resultaten verwerkt kunnen worden. De privacy van je gegevens is gegarandeerd. Je gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties.

Heeft jouw team het gevoel dat ze vertrouwd worden? 8 vragen voor managers.

Toon ik op een duidelijke manier aan mijn medewerkers dat ik vertrouwen heb in hun skills?

Laat ik zien aan mijn medewerkers dat ik bezorgd ben om hun welbevinden?

Toon ik aan mijn medewerkers dat ik denk dat ze capabel zijn om hun job goed uit te voeren?

Geef ik mijn medewerkers invloed op de zaken die hun werk het meest beinvloeden?

Geef ik mijn medewerkers de mogelijkheid om werkgerelateerde beslissingen te maken die effect op hun werk hebben.

Stimuleer ik mijn medewerkers om risico’s te nemen?

Spreek ik over mijn eigen fouten met mijn medewerkers?

Tonen mijn woorden en daden dat ik veel vertrouwen heb in mijn medewerkers?

Thank you for taking our survey.

« Back Next »

Back to Top